Házirend

 1. A bölcsőde naponta reggel 6:00-tól fogadja az érkező gyerekeket. Kérjük, hogy 7:50-től 8:30-ig ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A gyermekek hazavitelére 18:00-ig van lehetőség.
 2. A bölcsődéből a gyereket csak a szülő, gondviselő vagy az általa írásban meghatározott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.
 3. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott illetve a gyermeken levő, vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.
 4. A bölcsődébe csak egészséges gyerek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 °C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell.
 5. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő értesíti a szülőt, gondviselőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
 6. A gyermek távolmaradását telefon, írásban vagy e-mailben kell bejelenteni a saját intézményben. Amennyiben a gyermek betegség miatt marad otthon, orvosi igazolást kérünk.
 7. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel vagy gondviselővel történő beszoktatáson túl a gondozónő – szülő, gondviselő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermekük gondozónőjével egyeztessék.
 8. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
 9. Bölcsődében gondozott gyermekek szülei vagy gondviselői a szülő érdekérvényesítésére, panaszjoggal élhetnek. Panaszát a bölcsőde vezetőjéhez szóban vagy írásban jelezheti. Bölcsődevezető a panasz tényszerű objektív kivizsgálását az érintettek, valamint a szülői fórum vezetőinek bevonásával folytatják le. Fellebbezni Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye vezetőjénél lehet. Az intézmény vezetőjének döntésével szemben jogorvoslatért Pesterzsébet Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Oktatási Osztályához fordulhat. Vizsgálat eredményéről a szülő vagy gondviselő írásban értesítést kap.
 10. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon fizessék be. Ettől eltérő időpontban fizetésre nincs mód. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.
 11. A bölcsődei férőhelyre várakozók száma magas. Ezért kérjük, hogy a felvétel utáni időponttól csak betegség vagy átmeneti családi indokkal tartsák otthon gyermeküket. Fenti okokon kívül, bölcsődei hiányzásnál a férőhelyet 2 hét távollét után nem tudjuk a gyermek számára biztosítani.
 12. A bölcsőde épületében dohányozni TILOS!

A házirend betartását köszönjük.