Kossuth Bölcsőde

A városközpontban épült bölcsődénk 1977-ben nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. 136 férőhelyes bölcsődénkben 5 gondozási egységben 10 csoportszobában, korcsoportokra osztva történik a 6 hó és 3 év közötti kisgyermekek napközbeni ellátása. Csoportjainkban 2-2 kisgyermeknevelő, egy technikai dolgozó segíti a kisgyermekek harmonikus fejlődését. Csoportszobáink berendezései alkalmazkodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A bútorok mérete, játékok sokszínűsége és a kisgyermeknevelők által megteremtett nyugodt légkörrel támogatják az elmélyült játéktevékenységet.

Bölcsődénk egy épületben működik a „Nyitnikék” óvodával. Az elmúlt évtizedek folyamán jó együttműködési kapcsolatot alakítottunk ki. Nyílt napot, évfordulókat, rendezvényeket közösen tartjuk. Fontos a tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válhat.

Hitvallásunk:

A gyermekek érzelmi kötődés útján ismeri meg a környező világot, éppen ezért fontosnak tartjuk az érzelmi biztonság nyújtását. Ez feltétele annak, hogy érdeklődjön az őt körülvevő világ iránt, fogékony legyen az új ismeretek bemutatására. Az ember fejlődésében meghatározóak azok a hatások, amelyek az élet korai szakaszában érik a kisgyermeket, ezért nagy a családi nevelés és az arra épülő bölcsődei nevelés felelőssége.

Azt valljuk, hogy csak nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben felnövő gyermekből válnak boldog, kiegyensúlyozott, a világra nyitott, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek. A kisgyermek ebben az életszakaszában a legsérülékenyebb testileg, lelkileg egyaránt, erősen függ a felnőttektől, ezért a gondozónő személyisége meghatározó.

Fontosnak tartjuk a biztonságot nyújtó környezetet, melyben a legteljesebb odafigyeléssel vigyázunk és óvjuk a ránk bízott gyermekeket.

A bölcsődei élet kiemelten fontos tevékenysége a gyermeki játéktevékenység megszervezése, mivel ez valamennyi fejlődési területre nagy hatással van. Ez a gyermek életkori sajátossága is , mindenben a játékosságot keresi, játszva tanul ismereteket, helyzeteket.

Reméljük rövid bemutatkozásunk elnyerte érdeklődésüket és személyesen is meglátogatnak bennünket.