Gyermekek Átmeneti Otthona

A Pázsitos sétány 5. szám alatt lévő Gyermekek Átmeneti Otthonában 12 férőhelyen átmeneti gondozást biztosítunk azoknak a 3-18 év közötti pesterzsébeti gyermekeknek, akiket családjuk valamilyen okból, rövidebb ideig nem tud ellátni.

Átmeneti otthonunk célja az, hogy nyitottan fogadjuk a különböző gondokkal küzdő, krízishelyzetbe került, pesterzsébeti illetőségű családokat, és 3-18 év közötti gyermekeiket. Arra törekszünk, hogy rugalmasan tudjunk együttműködni a családdal, az esetgazda családgondozókkal, az esetbe bekapcsolódó egyéb szakemberekkel. Teremtsünk olyan körülményeket, helyzeteket, amelyben a gyermek biztonságot, szeretetet, megbecsülést, odafigyelést érez, a szülő szülői szerepében megerősödik, és a szülő-gyermek kapcsolat rendeződik. A gyermekjóléti szolgálatok családgondozóival közösen, szükség esetén pszichológus támogatásával segítjük a családokat problémáik megoldásában, a szülő-gyermek kapcsolat erősítésében.

Az átmeneti gondozást kérheti a szülő, törvényes képviselő, illetve a gyermek is. A törvényes képviselőkkel (szülőkkel) együttműködve egyéni megállapodás alapján biztosítjuk a gyermekek teljes körű ellátását. A gondozás maximális időtartama 12 hónap, mely – indokolt esetben – 6 hónappal meghosszabbítható.

A gyermek átmeneti gondozása idején a szülő szülői felügyeleti joga érintetlen marad, és a szolgáltatás igénybe vételéért személyi térítési díjat kell fizetnie, melynek összege maximálisan a család egy főre jutó jövedelmének 50%-a lehet gyermekenként. Ennek mérséklésére, illetve elengedésére lehetőséget adott Pesterzsébet Önkormányzata a 9/2012 (III.23.) Ök. Rendelet szerint.

Családi napközi

A családi napközis szolgáltatásunk 3-14 év kor közötti gyermeknek naponta 8.00-16.00 óra között kíván lehetőséget nyújtani nappali ellátásra, felügyeletre. A rászoruló gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkezését biztosítjuk, a szülővel kötött Megállapodás figyelembe vételével.

Iskolai szünetekben a gyermekek számára egész napos szabadidős programokat biztosítunk. A szabadidős programokat az intézmény területén, vagy külső helyszíneken valósítjuk meg. A gyermekek számára rendszeresen biztosítjuk az intézmény más szolgálatai által szervezett programokon való részvételt is.

A családi napközi ellátás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapítása a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem alapján történik. Ennek mérséklésére, illetve elengedésére lehetőséget adott Pesterzsébet Önkormányzata a 9/2012 (III.23.) Ök. rendelet szerint.

Házi gyermekfelügyelet

Gyermekjóléti alapszolgáltatás keretében a szülő/törvényes képviselő kérésére a gyermek otthonában biztosít házi gyermekfelügyeletet.

A szolgáltatás a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozás, felügyelet.

Igénybe vehető:

  • a gyermek húszhetes korától;
  • ha a gyermek fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt egyéb, napközbeni ellátásban nem részesíthető;
  • ikergyermekek gondozásának, nevelésének segítésére;
  • amennyiben az egyedülálló szülő, a gyermek nevelésében akadályoztatva van;
  • ha a gyermek fogyatékossága miatt magántanuló;
  • ha a gyermek a napközbeni ellátást átmenetileg nem tudja igénybe venni.

Házi gyermekfelügyeletért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapítása a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem alapján történik. Ennek mérséklésére, illetve elengedésére lehetőséget adott Pesterzsébet Önkormányzata a 9/2012 (III.23.) Ök. rendelet szerint.