1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.