Étkeztetés

A Szociális Szolgáltató Központok utcajegyzékéhez megtekintéséhez kattintson ide

A szociális szolgáltató központban napi egyszeri meleg ebédet biztosítunk azoknak, akik azt koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az igénybe vevő szükségleteinek megfelelően a lakóhelyéhez legközelebb eső központ tálalókonyháján keresztül szervezzük meg a normál és – a háziorvos javaslatára – a diétás étkeztetés biztosítását, hétfőtől szombatig.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának helyi rendelete szerint étkeztetés szempontjából rászorult az a személy, aki:

  • a kérelem benyújtásakor a hatályos társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény értelmében a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
  • krónikus betegsége miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem képes és betegségét hitelt érdemlő módon, szakorvosi véleménnyel igazolja, vagy
  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 188. § d, pontja szerint pszichiátriai betegnek minősül, vagy
  • hajléktalansága miatt bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, életvitelszerűen Budapest XX. kerületben közterületen él, vagy
  • a Szt. 33 § 1. bekezdés a, pontja alapján aktív korú ellátásban részesül vagy a rendszeres pénzellátásra beadott igényét a megállapító szerv elfogadta.

Az étkeztetést biztosítjuk:

  • étel elvitelének lehetővé tételével (az ételhordót a szolgáltatást igénybe vevő biztosítja)
  • lakásra szállítással (a szolgáltatást igénybe vevőnek 2 db ételhordót kell biztosítania, és lehetővé kell tennie az ebédszállító számára az ebéd átadását.)
  • kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással

Szociális étkeztetés igénylése esetén az igénylő jövedelme alapján kell az ebédért térítési díjat fizetni. Az e szolgáltatásra vonatkozó szabályokat az étkezésre kötött külön megállapodás tartalmazza. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő megelőző havi jövedelméről szóló igazolásokat. Az ellátás iránti kérelmet a szolgáltató központok klubvezetőinél lehet benyújtani.

Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ

Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ

Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ

Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ