Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Hogyan működik a segélyhívó rendszer?

Az igénybe vevő krízishelyzet esetén, a csuklójára helyezett nyomógomb megnyomásával tud jelezni a diszpécser - központnak, illetve a készülék automatikus jelzések küldésére is alkalmas (pl. mozdulatlanság). Mit tekintünk krízishelyzetnek? Baleset (pl. ha valaki elesik, és csak segítséggel tud felállni). Hirtelen fellépő rosszullét, önellátási képtelenség (pl. eszméletvesztés, vérzés).

Mi történik, ha a készülék jelez?

A vészjelzést követően a szociális gondozó a jelzett problémának megfelelően saját hatáskörben intézkedik, illetve szükség szerint értesíti például: családtagot, szomszédot, háziorvost, orvosi ügyeletet, rendőrséget, tűzoltóságot, stb.).

Mikor vehetik igénybe a szolgáltatást?

A szolgáltatást igénybe veheti az a személy, aki:

  • bejelentett lakóhellyel rendelkezik a XX. kerületben, és életvitelszerűen a XX. kerületben tartózkodik,
  • vezetékes telefonvonallal rendelkezik,
  • 65 év feletti, egyedül élő
  • egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy
  • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy
  • a jelzőrendszeres készülék megfelelő használatára képes,
  • önálló életvitelre képes, de kora és/vagy egészségi állapota és/vagy szociális helyzete miatt jelzőrendszeres készülék használatát igényli,
  • vállalja az ellátásba vétel, valamint a jelzőrendszeres készülék használatának feltételeit.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

Az igénybe vevőnek a szolgáltatásért térítési díjat kell fizetnie, jövedelmének 2%-át. Amennyiben az ellátott eltartási szerződéssel rendelkezik, akkor a tartást vállaló személy fizeti meg az intézményi térítési díj összegét. Ezen felül, a telefonkapcsolat költségei terhelik. (A riasztások továbbításáért kisebb összegű díjat számolnak fel a telefontársaságok). A segélyhívó készüléket térítésmentesen telepítjük, használatát betanítjuk, karbantartását rendszeresen elvégezzük.

A szolgáltatással kapcsolatban érdeklődni lehet az ellátás koordinátoránál.