Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Ábrahám Géza utca végig

Ady Endre tér végig

Ady Endre utca 1 - 67

Ady Endre utca 2 - 84

Ady Endre utca 69 - 139

Ady Endre utca 86 - 146

Ady Endre utca 141 - 221

Ady Endre utca 148 - 214

Akácfa utca végig

Albert utca 1 - 33

Albert utca 2 - 36

Albert utca 35 - 85

Albert utca 38 - 84

Alkotmány utca végig

Alpár utca végig

Alsóapsa utca végig

Alsóhatár út 1 - 173

Alsóteleki utca végig

Alvinc utca végig

Aradi utca végig

Asztalos Sándor utca végig

Atléta utca végig

Átlós utca 1 - 117

Átlós utca 2 - 140

Átlós utca 119 - 151

Átlós utca 142 - 194

Attila utca 1 - 66

Aulich utca végig

Baba utca végig

Bácska tér végig

Bácska utca végig

Bádogos utca végig

Bajza utca 1 - 12

Bajzaköz utca végig

Balassa utca végig

Bányász utca végig

Barca köz végig

Barkó utca végig

Baross utca 1 - 47

Baross utca 2 - 46

Baross utca 48 - 127

Bártfa utca 1 - 30

Báthory utca végig

Béga utca végig

Bem utca 1 - 27

Berkenye sétány végig

Berzsenyi Dániel utca végig

Besenyei utca végig

Beszterce utca végig

Bethlen utca 1 - 20

Bíró mihályutca végig

Bocskai utca 1 - 22

Bolyai utca végig

Borsa utca végig

Brassó utca végig

Breznó utca végig

Bulcsú utca végig

Csallóköz utca végig

Csányi utca végig

Csepeli átjáró végig

Csík István utca végig

Csokonai utca 1 - 24

Csoma utca végig

Csorna utca végig

Damjanich utca 1 - 11

Damjanich utca 2 - 14

Damjanich utca 13 - 89

Damjanich utca 16 - 74

Debrecen utca végig

Dessewffy utca 1 - 82

Déva utca végig

Dobos utca 1 - 50

Dráva utca végig

Duna utca 1 - 11

Előd utca végig

Emília utca végig

Emlékezés tere végig

Emőke utca végig

Eötvös utca végig

Eperjes utca 1 - 25

Eperjes utca végig

Erdélyi utca végig

Erdő utca végig

Erkel Ferenc utca végig

Érmindszent utca végig

Érsekújvár utca végig

Faiskola utca végig

Farkaslaka utca végig

Fás utca végig

Felvidék utca végig

Ferenc utca végig

Fiume utca végig

Fogaras utca végig

Frangepán utca végig

Gábor utca végig

Géza utca végig

Gólya utca végig

Hargita utca végig

Háromszék utca végig

Hársfa sétány végig

Határ út 2 - 74

Határ út 76 - 98

Hátszeg utca végig

Hatvani utca végig

Helsinki hév-állomás végig

Helsinki út 1 - 31

Helsinki út 32 - 66

Helsinki út 66 - 132

Helsinki út 67 - 105

Hinta tér végig

Hitel Márton utca 1 - 39

Hitel Márton utca 2 - 38

Hitel Márton utca 40 - 76

Hitel Márton utca 41 - 83

Honvéd utca végig

Hosszú utca 1 - 97

Hosszú utca 2 - 100

Hosszú utca 99 - 139

Hosszú utca 102 - 156

Hunyadi tér végig

Hunyor utca végig

Igló utca végig

Ilona utca végig

Ipolyság utca végig

Irányi utca végig

Irma utca végig

Iskola utca végig

István utca végig

János tér végig

János utca végig

Jókai Mór utca 1 - 67

Jókai Mór utca 2 - 66

Jókai Mór utca 68 - 106

Jókai Mór utca 69 - 105

Jósika utca végig

József Attila utca végig

Kakastó utca végig

Kálmán utca végig

Kalmár Ilona sétány végig

Karánsebes utca végig

Károly utca végig

Kassa utca 1 - 15

Kassa utca 2 - 14

Kassa utca 16 - végig

Katona József utca végig

Kazinczy utca végig

Kende Kanut utca 1 - 63

Kende Kanut utca 2 - 74

Kende Kanut utca 65 - 101

Kende Kanut utca 76 - 120

Kender utca végig

Kéreg utca végig

Késmárk utca végig

Kinizsi utca végig

Királyhágó utca végig

Kiss Ernő utca végig

Klapka köz végig

Klapka tér végig

Klapka utca 1 - 63

Klapka utca 2 - 50

Klapka utca 52 - 116

Klapka utca 65 - 131

Klauzál utca végig

Kmetty utca végig

Knézits utca 1 - 63

Knézits utca 2 - 60

Kolozsvár utca 1 - 21

Kolozsvár utca 2 - 22

Kolozsvár utca 24 - 46

Kolozsvár utca 27 - 47

Komárom utca végig

Koppány utca végig

Korom utca végig

Kossuth Lajos utca 1 - 159 (páratlan)

Kossuth Lajos utca 2 - 86

Kossuth Lajos utca 88 - 196

Kossuth Lajos utca 161 - 209

Kossuthfalva tér végig

Kossuthfalva utca végig

Kölcsey utca végig

Köteles utca végig

Kövező utca végig

Közműhelytelep utca végig

Köztársaság tér végig

Köztemető utca végig

Kraszna köz végig

Kulcsár utca végig

Kun utca végig

Kuruc utca végig (páratlan)

Kuruc utca végig (páros)

Lajtha László utca végig

Lámpa utca végig

Latorca utca végig

Lázár utca 2 - 92

Lázár utca 7 - 165

Lázár utca 94 - 150

Lehel utca végig

Leiningen utca végig

Lenke utca végig

Léva utca végig

Liget utca végig

Liliom utca 1 - 23

Losonc utca végig

Lőcse utca végig

Madách utca végig

Magyar utca 1 - 29

Magyar utca 2 - 40

Magyar utca 31 - 91

Magyar utca 42 - 118

Magyarok Nagyasszonya tér végig

Mária utca végig

Marót utca végig

Martinovits utca végig

Mártírok útja 2 - 66

Mártírok útja 68 - végig (páros)

Mártírok útja végig (páratlan)

Mártonffy utca végig

Mátyás utca végig

Mátyás Király tér végig

Mediterrán lakópark végig

Mézes utca végig

Mikes Kelemen utca végig

Mikszáth utca végig

Munkácsy Mihály utca végig

Munkásház utca végig

Nádor utca végig

Nagy Győry köz végig

Nagy Győry utca 1 - 72

Nagykároly utca végig

Nagykőrösi út 1 - 128

Nagykőrösi út 129 - 269

Nagysándor József utca 1 - 127

Nagysándor József utca 2 - 120

Nagysándor József utca 122 - 192

Nagysándor József utca 129 - 227

Nagyszalonta utca végig

Nagyszeben utca végig

Nagyszőlős utca végig

Nagyvárad utca végig

Naszód utca végig

Nefelejcs utca 1 - 26

Névtelen tér végig

Nyáry Pál utca 1 - 67

Nyáry Pál utca 2 - 68

Nyáry Pál utca 69 - 101

Nyáry Pál utca 70 - 102

Nyitra utca végig

Olt utca végig

Ónodi utca végig

Orsolya utca végig

Orsova utca végig

Ősz utca végig

Pacsirta utca végig

Pannónia utca végig

Parány utca végig

Pázsitos sétány végig

Perczel Mór utca végig

Peterdy utca végig

Pirok Gyula utca végig

Poprád utca végig

Pozsony utca 1 - 25

Pozsony utca 2 - 18

Pozsony utca 20 - 54

Pozsony utca 27 - 49

Pöltenberg utca 2 - 30

Pöltenberg utca 32 - végig (páros)

Pöltenberg utca végig (páratlan)

Pöstyén utca végig

Pusztakamarás utca végig

Radnó utca végig

Radvány utca végig

Rákóczi utca 1 - 97

Rákóczi utca 2 - 88

Rákóczi utca 90 - 128

Rákóczi utca 99 - 157

Rákos utca végig

Révay utca végig

Rezeda utca 1 - 24

Rimaszombat utca végig

Ritka köz végig

Ritka utca végig

Rózsás utca végig

Rozsnyó utca végig

Sajó utca végig

Sárrét utca végig

Sas utca végig

Sebestyén utca végig

Selmec utca végig

Serény utca végig

Szabadka utca végig

Szabadköz utca végig

Szabadság utca végig

Szakolca utca végig

Szalárdi Mór utca végig

Szamos utca végig

Szarvas utca végig

Szászváros utca végig

Szatmár utca végig

Széchenyi utca végig

Szegfű utca végig

Székelyhíd utca 1 - 7

Székelyhíd utca 9 - 43

Szemere utca végig

Szent Erzsébet tér 1 - 8

Szent Erzsébet tér 9 - 15

Szent Imre Herceg utca 1 - 39

Szent Imre Herceg utca 2 - 42

Szent Imre Herceg utca 41 - végig

Szent Imre Herceg utca 44 - 108

Szent Lajos tér végig

Szepesség utca végig

Szerdahely utca 1 - 20

Szigetvár utca végig

Szigligeti utca 1 - 19

Szigligeti utca 2 - 26

Szigligeti utca 21 - 47

Szigligeti utca 28 - 72

Szilágyság utca 1 - 9

Szilágyság utca 2 - 12

Szilágyság utca 13 - 60

Szilágysomlyó utca végig

Szivacs utca végig

Szivattyú utca végig

Szolyva utca végig

Szondi utca végig

Sződemeter utca végig

Tátra tér végig

Tátra utca végig

Téglaégető utca végig

Téglagyár köz végig

Téglagyár tér végig

Téglagyártó út végig

Temesvár utca végig

Teremszeg utca végig

Tergenye utca végig

Thököly utca végig

Tinódi utca 1 - 31

Tinódi utca 2 - 64

Toldy Ferenc utca végig

Tompa köz végig

Tompa utca végig

Topánka utca végig

Torda utca végig

Torockó utca végig

Torontál utca végig

Tótfalusi Kis Miklós sétány végig

Török Flóris utca 1 - 71

Török Flóris utca 2 - 70

Török Flóris utca 72 - 126

Török Flóris utca 73 - 209

Török Flóris utca 128 - 242

Török Flóris utca 211 - 273

Trencsén utca végig

Tuba utca végig

Tusnád utca végig

Udvarhely utca végig

Uzsok utca végig

Üveges utca végig

Vág utca végig

Vágóhíd utca végig

Valéria utca 1 - 43

Valéria utca 2 - 40

Valéria utca 42 - 84

Valéria utca 45 - 97

Vargyas utca végig

Vas Gereben utca 1 - 65

Vas Gereben utca 2 - 58

Vas Gereben utca 60 - 106

Vas Gereben utca 67 - 111

Vaskapu utca végig

Vasút sor végig

Vécsey utca 1 - 89

Vécsey utca 2 - 74

Vécsey utca 76 - 94

Vécsey utca 91 - 113

Vereckei utca végig

Versec utca végig

Viola utca végig

Virág Benedek utca 1 - 19

Virág Benedek utca 2 - 16

Virág Benedek utca 18 - végig

Virág Benedek utca 21 - végig

Vízisport utca végig

Vörösmarty tér végig

Vörösmarty utca 1 - 85

Vörösmarty utca 2 - 64

Vörösmarty utca 66 - 188

Vörösmarty utca 87 - 197

Wesselényi utca 1 - 157

Wesselényi utca 2 - 178

Wesselényi utca 159 - végig (páratlan)

Zalán utca végig

Zamárdi utca végig

Zenta utca végig

Zilah utca 1 - 19

Zobor utca végig

Zombor utca végig

Zrínyi utca végig