Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Házi gyermekorvosi körzetek

Kerületünkben 2 telephelyen 9 házi gyermekorvosi praxis látja el a kerület gyermek lakosát.

A házi gyermekorvos a 0-14 éves korosztály számára biztosítja az ellátást, azonban a szülői kérésre a gyermeket 18 éves koráig is elláthatja (addig, amíg a 19. életévét be nem töltötte).

A házi gyermekorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik még különösen csecsemők és gyermekek ellátása, tanácsadás, szükség szerinti preventív látogatás és szűrés is.

A praxisokban a praxisvezető házi gyermekorvosok mellett dolgozó ápoló vagy asszisztens a háziorvosi ellátás körébe sorolt ápolási feladatokon túl részt vesz a megelőzési, szűrési, gondozási és egészségnevelési feladatok ellátásában, szükség szerint elsősegély nyújtásában is.

A házi gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén (körzetben) lakókat, a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ-kártyáját és – 14 éven felüliek esetén – a személyazonosságot igazoló fényképes okmányát a háziorvoshoz fordulás során vigye magával!

Tájékoztatjuk, hogy minden egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül a munkavégzése során.