Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Felnőtt háziorvosi körzetek

Kerületünkben 7 telephelyen 34 felnőtt háziorvosi praxis látja el a kerület felnőtt lakosát.

A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik még különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés is.

A praxisokban a praxisvezető háziorvosok mellett dolgozó körzeti-közösségi ápoló a háziorvosi ellátás körébe sorolt ápolási feladatokon túl részt vesz a megelőzési, szűrési, gondozási és egészségnevelési feladatok ellátásában is.

A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén (körzetben) lakókat, a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ-kártyáját és a személyazonosságot igazoló fényképes okmányát a háziorvoshoz fordulás során vigye magával!

A háziorvos azonban olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek nem az egészségbiztosítás terhére, hanem csak TÉRÍTÉSI DÍJ ellenében vehetők igénybe. Ilyen például:

  • látlelet készítés,
  • gépjárművezetői alkalmasság igazolása.

Tájékoztatjuk, hogy minden egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül a munkavégzése során.