Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

A Kossuth Lajos utcai Bölcsőde 1977. szeptemberében fogadta először a gyermekeket. A bölcsőde a Nyitnikék Óvodával közös épületben működik, ami sok szülő számára nagyon vonzó. A kerületben az épület akkori színére utalva még most is sokan „Lila” bölcsiként ismerik.

Az intézmény a kerület központi részén, tömegközlekedéssel, gyalogosan és autóval egyaránt jól megközelíthető helyen található.

A bölcsőde 136 férőhellyel, 10 csoporttal működik. A jól felszerelt csoportszobákban szakképzett kisgyermeknevelők biztosítják a szeretetteljes légkört. Világos, tágas foglalkoztató szobáinkban 2-2 kisgyermeknevelő, egy dajka segíti a kisgyermekek harmonikus fejlődését.

Csoportszobáink berendezésénél figyelünk a gyerekek ergonómiai igényeire. A játékkészlet minden esetben alkalmazkodik a gyermekek életkorához és fejlettségi szintjéhez.

A bölcsőde főzőkonyhával rendelkezik, ahol egészséges, életkornak megfelelő ételek készülnek, az étrendet élelmezésvezető állítja össze, figyelembe véve a korosztályi sajátosságokat, egyéni szükségleteket. Orvosi javaslatra külön diétás étrendet biztosítunk a gyermekeknek. A bölcsőde étrendje az egészséges fejlődést szolgálja. Sok nyers gyümölcsöt, ízletes főzelékeket, megfelelő mennyiségű tejet, húst, tojást kínálunk.

Nagy területű, parkosított játszóudvarunk árnyékos homokozókkal, felújított terasszal nyújt kedvező játékfeltételeket a kisgyermekek számára.

Az udvari életet mobil játékeszközök elhelyezésével tesszük színesebbé. Az időjárás függvényében sokat tartózkodunk az udvaron, ahol kiemelt hangsúlyt helyezünk a mozgásfejlesztésre.

Tavasztól-őszig virágok díszítik kertünket, ablakainkat, melyet a bölcsődébe járó gyermekekkel együtt gondozunk.

A téli időszakban is sokat tartózkodunk a szabad levegőn, de ha az időjárás miatt erre nincs lehetőségünk, akkor a tornaszobában mozgatjuk át a gyermekeket.

Bölcsődénk fontosnak tartja a komplex fejlesztést, ezért rendszeresen mondókázunk, énekelünk, verselünk a gyermekeknek. Emellett lehetőség van a mindennapokban kézműves tevékenységekre is: (gyurmázás, festés, ragasztás, stb.).

Mivel a gyermek érzelmi kötődése útján ismeri meg a környező világot, alapvetően fontosnak tartjuk az érzelmi biztonság nyújtását. Ez feltétele annak, hogy érdeklődjön az őt körülvevő világ iránt, fogékony legyen az új ismeretek befogadásra. A kisgyermeknevelők ezért nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni bánásmódra. A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szükséges fejlesztés biztosításával segítjük a habilitációt és a rehabilitációt.

Hétköznapjainkba színt visznek az ünnepek, melyek nyitottak. Ezeken a rendezvényeken lehetőség van arra, hogy a család minden tagja együtt játsszon, együtt örüljön.

„Aki kézen fog egy gyermeket, máris tett valamit a jövőért.”

Herczegh Anita

Ennek a gondolatnak a szellemében szervezzük bölcsődénk életét:

  • a gyermeket tisztelet és megbecsülés övezi. Fontos a másság elfogadása, elfogadtatása, a képességek kibontakoztatása.
  • a gyermek a számára teremtett szeretetteljes, elfogadó, biztonságos, családias légkörben saját képességei szerint fejlődhet, megtapasztalhatja az önfeledt, szabad játék örömét, élmény és fantáziavilága gazdagodhat.
  • a család és az intézmény együtt, egymást segítve, kiegészítve tud a világra nyitott, érdeklődő, önálló, a társadalmi együttélés szabályait elfogadó gyermeket nevelni. Fontos számunkra a családdal való együttműködés, melynek alapja a kölcsönös bizalom és a segítségnyújtás.

Reméljük rövid bemutatkozásunk elnyerte érdeklődésüket és személyesen is meglátogatnak bennünket.