Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

A négy évtizedes múlttal rendelkező bölcsőde Pesterzsébet központjához közel, kertvárosi övezetben helyezkedik el, csendes, nyugodt, biztonságos, jó levegőjű környezetben, óvoda szomszédságában. A város centrumától tömegközlekedési eszközzel és gyalogosan is könnyűszerrel és gyorsan megközelíthető. Az olykor némi kis utazást kárpótolja a gyermekek forgalomtól távoli nyugalma, az egészséges és füstmentes környezet.

Tíz bölcsődei csoportunkban jelenleg 136 kisgyermek talál naponta szeretetteljes légkört, odaadó szakembert és számára megfelelő elfoglaltságot a játékos tanulás csodálatos világában. Egy csoportba életkortól és fejlettségtől függően 10-14 gyermek jár.

Csoportszobáink barátságosak és jól felszereltek, a gyermekek igényei szerint kialakítottak. Berendezési tárgyaink, illetve a berendezés módja sajátosan igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz és a helyi gondozási-nevelési programunkhoz.

Csoportjainknak saját fürdő és mosdóhelyisége van. Az öltözőkben jellel ellátott zárható szekrényekben helyezhetik el a szülők személyes tárgyaikat. A csecsemőknek olyan játszóhelyet biztosítunk, amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre - hempergő, elkerített szobasarok.

Jól felszerelt tornatermünk a gyermekek kedvenc tartózkodási helye, ahol sokféle mozgásfejlesztő eszköz és kellék segíti a szervezett nagymozgást.

Eszköztárunk segítségével törekszünk a gyermek minden izmának erősítésére, mozgásának, állóképességének, alkalmazkodóképességének, testi ügyességének fejlesztésére. Megismertetjük a tornaszerek használatát. Időjárástól függően sokat tornázunk a szabad levegőn.

Himalájai sóval felszerelt sószobánk nap mint nap rendelkezésére áll a bölcsődénkbe járó gyermekeknek és családjuknak.

Fejlesztőszobánkban lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztéséhez.

Parkosított, zárt, nagy füves udvarunk kellemes színtere a szabadtéri szabad mozgásnak és játéknak. Számos mozgásfejlesztő játék, játszóház és homokozó, pancsoló teszi vonzóvá.

A gyermekek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a gyermekcsoportba járnak.

20 hetes kortól tudjuk fogadni a csecsemőket. Számukra a tejkonyha, a szakszerű táplálás biztosított. A bölcsőde tálalókonyhával rendelkezik, az egészséges, életkornak megfelelő ételek a Kossuth Bölcsődében található bölcsődei főzőkonyhában készülnek.

A táplálékallergia miatt diétára szoruló gyermekek ellátását  a bölcsőde biztosítani tudja szakorvosi utasítás alapján, diétás szakácsnőnk nagy odafigyeléssel és hozzáértéssel készíti a diétás ételeket is.

Kisgyermeknevelőink magatartásukkal és megfelelő környezettel biztosítják az egészséges életvitelt, a gyermekek szocializálódását, képességeik differenciált fejlesztését, érzelmi világuk gazdagítását, szép iránti vonzalmuk kialakítását. Kölcsönös szeretet, megértés, interakciók, önmaguk és egymás megismerése, közös élmények eredményeképpen alakítjuk ki harmonikus gyermekközösségünket.

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, pl. beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, szülői értekezletek és szülőcsoportos beszélgetések, hirdetőtábla, üzenő füzet, nyílt napok, írásos tájékoztató, szervezett programok, stb. Érdekképviseleti fórum segíti a gyermekek érdekvédelmét.

A néphagyományokat, kulturális ünnepeinket nyílt nap keretében szülőkkel együtt tervezzük. Bölcsődénk szép hagyományokat ápol:

  • Advent időszakában délutáni foglalkozáson a szülőkkel együtt készülünk az ünnepre.
  • Hasonló népszerűségnek örvend a gyerekek és szülők körében egyaránt a tavaszi nyuszi váró alkotó délután is.
  • Vidám és bolondos maskarában ropjuk a táncot farsangkor, a tavaszi napfordulón hangos riasztással, kiszebáb égetéssel űzzük el a telet.
  • Gyermeknapi kerti majálison eljönnek hozzánk leendő bölcsődéseink is, a szülőkkel és gyermekekkel együtt vidám hangulatot élünk meg.
  • Nemzeti ünnepeink közül elsősorban a nagyokkal emlékezünk meg a márciusi ifjakról. Hagyományos ünnepeink sorába tartozik a mikulás, karácsony, húsvét, az anyák napja és az évzáró.
  • A családi ünnepek közül a születés- és névnapról, illetve a kistestvér érkezéséről emlékezünk meg.

Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban.

A szomszédos óvodával munkaközösségünk nagyon jó kapcsolatot ápol. A két intézmény között fontosnak tartottuk olyan tartalmas kapcsolat kialakítását, amely a kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válik.

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával jól működő kapcsolatot alakítunk ki mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek vagy kerülhetnek (pl. Védőnői szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyámhatóság, Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálat).

Helyi programunk a kisgyermekek napközbeni ellátásán túl különösen nagy hangsúlyt fektet a zenei nevelésre, a mozgásfejlesztésre, a művészeti nevelésre. Programunk és gyakorlatunk nagyon fontos alappillére a családok részvételének elősegítése a bölcsődei nevelés folyamatában.

Montessori Mária tanítását adaptáltuk bölcsődei programunkba, mely alkalmazható a nevelés minden szintjén és területén.

Mottónk: "Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!"

Cél a lehetőségek felkínálása, megismertetése és olyan környezet, helyzet teremtése, amely a gyereket a jó útra segíti. Nálunk a bölcsődei munka középpontjában a gyermek áll.

Valljuk, hogy ha az élet alapköveit minél hamarabb rakjuk le, annál stabilabbak lesznek. A környezet, amiben a gyermek a nap legnagyobb részét tölti, döntő hatással bír egész későbbi életére. A gondosan megtervezett és felépített környezetben a szabadon tevékenykedő gyerek áll.

A megfelelően előkészített környezet, amelyben a gyermekek dolgoznak inspiráló és változó. Ez elősegíti az önuralom, rend, együttműködés, tisztelet, felelősség és türelem kialakulását. A gyerekek a tudást különösebb erőfeszítés nélkül magukba szívják, ha megfelelő cselekvést a fejlődésüknek megfelelő időben biztosítjuk.

Segítségével fejlesztik magabiztosságukat, önbizalmukat és pozitív önértékelésüket, ami a sikeres élet kulcsa. A mindennapos gyakorlatok során megtanulják elméjüket használni. A beszerzett eszközök segítik az élmények, tapasztalatok megszerzését, feldolgozását, tudatosítását és így az ismeretté válást. A különböző tevékenységeken keresztül minden gyerek természetes fejlődését, spontán érdeklődését és egyéni munkatempóját követve fog eljutni el a megismerés, a tudás szintjéig. Olyan tárgyi környezettel igyekszünk körülvenni őket, melyet önállóan tudnak használni. Ahol a gyerekek napjuk nagy részét töltik, úgy van berendezve, hogy a mozgástér maximálisan megfeleljen a kicsik igényeinek. A bútorok és berendezési tárgyak mérete igazodik a gyerekek méretéhez, így ez arra ösztönözi őket, hogy önállóan kiszolgálják magukat. Fontos, hogy a gyermek örömként élje meg saját maga kiszolgálását, mivel ez a fajta önállóság egész későbbi életére pozitív hatással van. Berendezési tárgyaink, babakonyha, barkácsoláshoz szükséges alapanyagok, építőjátékok, könyvek, szerepjátékok és a Montessori módszer alapján készült eszközök csoportjainkban mindig a gyerekek számára elérhető magasságú polcon, témák szerint csoportosítva, átláthatóan, a megszokott helyükön vannak. Különböző képességeket fejlesztünk ezekkel az eszközökkel- kreativitás, fantázia, kombinációs képesség. Mindig új és újabb anyagot igyekszünk felkínálni, ötletet adni, javaslatot tenni.

Egyéni nevelési programunkat évszakokra tervezzük. Követjük a természet változásait és beiktatjuk az ismerkedést társadalmi környezet mozzanataival. Önmaguk és egymás megismerése, közös élmények eredményeképpen tudjuk alakítani harmonikus gyermekközösségünket. Mindennapos tevékenység a természet szépségének észrevételezése, évszakokkal kapcsolatos tudnivalók. Környezetünket esztétikussá kívánjuk alakítani, évszakok szerint és az aktuális társadalmi eseményeknek megfelelően díszíteni. A sokféle manipulációs tevékenység közben a gyermek minden érzékszervével alapvető információkat szerez, begyakorolja a legfontosabb kéz- és ujjmozgásokat. Kisgyermeknevelő feladata az új és újabb technikák tanítása. Többféle anyagból mintázunk, bemutatás után lehetősége van mindenkinek a kedve szerinti alkotásra. Az elkészült munkákat felhasználjuk környezetünk díszítésére. Ünnepeinkre alkotásokkal készülünk. Szeretnénk minél több technikát, minél többféle anyagot megismertetni.

A bölcsődei zenei nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére. Zenei nevelés Kodály tanai alapján történik. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázással, énekléssel, zenehallgatással pozitív érzelmeket keltünk, örömélményt, érzelmi biztonságot adunk a kisgyermeknek. Ritmusérzéket és zenei hallást fejlesztünk mondókával, hangok utánzásával, ritmusokkal, dallamokkal, változatos hangszerekkel. Ehhez áll rendelkezésünkre a rengeteg mesekönyv, mondókás könyv és számos zeneeszköz.

Segítsük őket közel kerülni a hangszerekhez, hogy egész testükkel érzékeljék a zenét, legyen lehetőségük minél többet kipróbálni! Pozitív énképük alakul, erősödik. A zenei fejlesztés a teljes személyiségre hat és olyan képességeket fejleszt (ritmusérzék, hallás, mozgás, test orientáció, beszéd, kommunikálás, figyelem, fegyelem, türelem, közösségi érzelmek, tolerancia) melyek elengedhetetlen alapjai a majdani tudatos tanulásnak.

A sok-sok mesélés átvezeti a gyermeket a mesetudatból a valóságtudatba, miközben fantáziája fejlődik, képzelete szárnyalhat. A sokszori mesélés alatt megéli és áthárítja a meseszereplőkre saját feszültségeit, félelmeit és örömeit. A mesének oldás szerepe is van. A verselés a szavakkal való ritmusos játék, szókincsbővítés, emlékezet és gondolkodásfejlesztés.

Hangszeres előadással és aprók táncházával tesszük még színesebbé.

Nagy élmény gyermekeinknek évente megtartott  bábelőadás.

Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a játékban. A mindenkor éppen ott levő gyerekek igényeit, fejlettségi szintjét figyelembe vevő, célszerű berendezéssel és felszereléssel várjuk gyermekeinket. A gyerekeknek, amikor az udvaron játszanak, a mászóka és a homokozó mellett lehetőségük van még kertészkedni, virágot ültetni is. Eközben nagy érdeklődéssel figyelik az állatok viselkedését és a növények fejlődését. Így közelebb kerülnek a természethez, amit így jobban megismernek és megszeretnek.

Évek óta részt veszünk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programjában. Mesterséges madárodú kihelyezésével, itató folyamatos működtetésével és téli madáretetéssel végzett egy évnyi madárbarát tevékenység jutalmául „Madárbarát kert” elismerő táblát kaptunk. Mivel a városi madarak hozzászoktak az ember jelenlétéhez, az odúhoz a fiókáit etetni érkező, vagy a madáritatóban fürdő madarak megfigyelése életre szóló élményt jelent a gyerekeknek. A madarak kínálta pedagógiai lehetőségeket télen sem kell nélkülöznie a madárbarát bölcsődének. A nyüzsgő madáretetők, különösen a csoportszoba ablakába helyezett ablaketető életének megfigyelése a zord időszakban is remek elfoglaltságot jelent. A megfigyelések alapján újabb játékok, kézműves foglalkozások, beszélgetések kezdeményezhetők.

Gyermekeink szociokulturális háttere színes képet mutat. A nagyon jó és az elhanyagoló környezetből egyaránt járnak hozzánk gyermekek. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a másságot, egyenlő esélyeket biztosítva minden gyermek számára. Erre neveljük gyermekeinket is. A gyermekeknek joguk van saját kultúrájuk gyakorlásához.

Programunk kialakítása hozzájárul a szakmai eredményességhez, célkitűzésünk, hogy gyermekeink életminőségét javítani tudjuk, boldog gyermekkorhoz hozzá tudjunk járulni.

A mindennapok során gyakran megemlítjük Kodály Zoltán szívhez szóló sorait, mely az évek alatt hitvallásunkká vált:

A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől az ember sorsa jóformán az egész életére.

Programunk, tárgyi eszközeink beszerzésének és szép környezetünk kialakításának finanszírozását a szülői közösség nagymértékben támogatja. Kérjük mindazokat, akiknek módjukban áll bármilyen támogatást felajánlani, keressék fel a bölcsőde vezetőjét.

A bölcsőde működését a Nyiladozó Alapítvány segíti.

Bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-94337769

Adószám: 18255353-1-43