Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Az otthonápolási szolgálat alapvető feladata a XX. kerületi lakosok részére a kórházi ágyat kiváltó otthoni szakápolás és egyéb szakirányú terápiás tevékenység biztosítása. A betegek részére a szolgáltatás térítésmentes, a NEAK által finanszírozott. Az ellátáshoz minden esetben a háziorvos elrendelése szükséges. Az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú terápiás szolgáltatásokat – gyógytorna, fizikoterápia, logopédia – kizárólag szakorvosi javaslatra rendelheti el a háziorvos a törvény által előírt mennyiségben. Munkánk során szorosan együttműködünk a háziorvosokkal és a körzeti ápolókkal. Szükség esetén kapcsolatba lépünk más egészségügyi intézmény szakorvosaival (pl. szakrendelő, kórház).

Az otthonápolási szolgáltatás céljai
 • a szakápolási, illetve speciális egészségügyi képzettséget igénylő ellátás elérhetőbbé tétele,
 • a beteg otthonában történő szakápolás lehetőségének biztosítása,
 • gyógytornász közreműködésével, az otthoni rehabilitáció feltételeinek megteremtése,
 • a beteg otthonában végrehajtható fizikoterápiás kezelések biztosítása,
 • logopédus segítségével különféle megbetegedések miatti beszéd újratanítása.
A szolgáltatást igénybe vevők köre

A XX. kerület bármelyik pontján lakó (biztosítással rendelkező) számára igénybe vehető.

Szolgáltatást nyújtók

Az ellátást felnőtt szakápolók, ápolók, gyógytornászok, fizioterápiás asszisztensek és logopédus végzi.

Ellátható feladatok
 1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.
 2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.
 3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.
 4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.
 5. Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.
 6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.
 7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
 8. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok (gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, hely- és helyzetváltoztatás segítése).
 9. Szükség esetén speciális tevékenységek (oscillometria, oxigénterápia, légzésterápia, szívó alkalmazása, gyógylámpák alkalmazása, TENS készülék alkalmazása).
 10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
 11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.
Gyógytorna

Amennyiben a beteg mozgásának korlátozottsága miatt nem képes a szakrendelőben igénybe venni a kezelést, a beteg lakásán egyéni kezelés formájában történik. Például: különböző agyi történések következményeként kialakult bénulásos állapotok, traumás elváltozások (törések, ficamok), különböző műtétek utáni rehabilitáció (pl.: protézis beültetések), stb.

A járványhelyzetben megnövekedett jelzések miatt  a szolgáltatásra hosszabb várólista van, előreláthatólag 6 hét.

Elektroterápia

Amennyiben a beteg mozgásának korlátozottsága miatt nem képes a szakrendelőben igénybe venni a kezelést, a beteg lakásán egyéni kezelés formájában történik. Jelenleg Ultrahang, Ministim és szelektív ingeráram, TENS és TENSEL készülékekkel tudjuk az otthoni kezeléseket biztosítani, melyeket fájdalomcsillapításra, gyulladások csökkentésére és izomerősítésre használunk.

Logopédia

Amennyiben a beteg mozgásának korlátozottsága miatt nem képes a kórházban, szakrendelőben igénybe venni a kezeléseket, a beteg lakásán egyéni kezelés formájában történik a beszédkezelés. Különböző agyi történések, balesetek (koponyasérülés) után a beszéd újratanítása, kommunikáció fejlesztése, artikuláció javítása történik logopédus segítségével.

Igénybejelentés

Az ápolás iránti igényeket telefonon lehet bejelenteni. Ezt megteheti a kérelmező, a hozzátartozó, a háziorvos, illetve kezelőorvos, vagy más olyan személy, aki az ellátott egészségi állapotát olyannak ítéli meg, hogy szakápolásra, vagy szakirányú terápiás szolgáltatásra szorul. Amennyiben a szolgálatnak van szabad kapacitása, akkor a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül az ellátást igénylő lakásán, vagy tartózkodási helyén felkeresi a szolgálatvezető vagy az ellátást végző szakember. Szabad kapacitás hiányában a háziorvossal konzultálva a szolgálatvezető döntési kompetenciája a prioritások felállítása. Gyógytorna, fizioterápia esetében a nagy igény és a korlátozott vizitszám miatt általában várakozási időre lehet számítani.