Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Szociális ellátási körzetek

Intézményünk házi segítségnyújtás keretében az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása érdekében  – szükségleteinek megfelelően – annak lakásán, lakókörnyezetében gondoskodik:

 • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,
 • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
Főbb gondozási tevékenységeink
I. szociális segítés keretében
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
   • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben,
   • mosás,
   • vasalás.
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
   • bevásárlás a lakcímhez legközelebb eső bevásárlási lehetőség igénybevételével, maximum 5 kg terjedelemig,
   • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében,
   • mosogatás,
   • ruhajavítás,
   • közkútról, fúrt kútról vízhordás,
   • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása,
   • télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt,
   • kísérés.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
II. személyi gondozás keretében
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
   • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,
   • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,
   • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés,
   • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.
Gondozási és ápolási feladatok körében:
   • mosdatás,
   • fürdetés,
   • öltöztetés,
   • ágyazás, ágyneműcsere,
   • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása,
   • haj, arcszőrzet ápolás,
   • száj, fog és protézis ápolás,
   • körömápolás, bőrápolás,
   • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül),
   • mozgatás ágyban,
   • decubitus megelőzés,
   • felületi sebkezelés,
   • sztómazsák cseréje,
   • gyógyszer kiváltása,
   • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása,
   • vérnyomás mérése,
   • vércukor mérése,
   • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül,
   • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson kívül,
   • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
   • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás,
   • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

Térítési díjat egyéni jövedelem alapján a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig, utólag kell fizetni.