Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Hogyan működik a segélyhívó rendszer?

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő krízishelyzet (baleset, elesés, rosszullét) esetén a segélyhívó gomb megnyomásával tud segítséget kérni. A jelzést kövezően intézményünk munkatársa 30 percen belül a helyszínre érkezik, és a jelzett problémának megfelelően intézkedik.

A szolgáltatást igénybe veheti az a személy, aki:

  • bejelentett lakóhellyel rendelkezik a XX. kerületben, és életvitelszerűen a XX. kerületben tartózkodik,
  • 65 év feletti, egyedül élő,
  • egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
  • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
  • a jelzőrendszeres készülék megfelelő használatára képes,
  • önálló életvitelre képes, de kora és/vagy egészségi állapota és/vagy szociális helyzete miatt jelzőrendszeres készülék használatát igényli,
  • vállalja az ellátásba vétel, valamint a jelzőrendszeres készülék használatának feltételeit.

Az igénybe vevőnek a szolgáltatásért térítési díjat kell fizetnie, jövedelmének 2%-át. A segélyhívó készüléket térítésmentesen telepítjük, használatát betanítjuk, karbantartását rendszeresen elvégezzük.

A szolgáltatással kapcsolatban érdeklődni lehet az ellátás koordinátoránál.