Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Iskola orvosi körzetek

Az iskolaorvosi ellátás az oktatási intézményhez kötötten szervezetten, 4 iskolaorvosi körzetben történik az iskolavédőnőkkel szorosan együttműködve.

Az iskola-egészségügyi szolgálat a kerületben működő kerületi és fővárosi fenntartású óvodák, általános és középiskolák kötelező iskola-egészségügyi ellátását végzi finanszírozási szerződés alapján. Külön szerződés alapján a nem kerületi és fővárosi fenntartású intézményeket is ellátják orvosaink.

Iskolaorvosi ellátásban a tanulói jogviszony megkezdésétől 18 éves korig, valamint 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő diákok részesülhetnek.

Az iskolaorvosi ellátás többek közt:

  • gyermekek, tanulók teljes fizikális szűrővizsgálata, egészségi állapotának vizsgálata, követése, (szakmai) alkalmassági vizsgálatok elvégzése,
  • egészségfejlesztés, egészségnevelés,
  • alkalmassági vizsgálatok elvégzése,
  • gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása,
  • környezet-egészségügyi feladatok ellátása,
  • a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt gondozása.

Az iskolaorvosi ellátáshoz tartoznak a különböző közegészségügyi és járványügyi feladatok (pl. iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások, járványügyi intézkedések, intézményi étkeztetés ellenőrzése, stb) és az elsősegélynyújtás (az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz vagy egyéb intézménybe irányítása) is.