Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Az intézmény gondozóháza részben önellátásra képes, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévüket betöltött személyek részére biztosít ápolást-gondozást, akik egészségi és/vagy szociális okokból időleges segítséggel képesek csak önmagukról gondoskodni és Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel, Budapest XX. település szintű bejelentéssel rendelkeznek.

Gondozóház által nyújtott szolgáltatások
  • 24 órás gondozás, ápolás, felügyelet biztosítása teljes ellátással (személyi higiénia biztosítása, étkezés- folyadékbevitel segítése, hely-, helyzetváltoztatás segítése stb.),
  • egyéb egészségügyi, szakorvosi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása,
  • ügyintézésben segédkezés, egyéni esetkezelés, a gondozóházi tartózkodást követően az ellátás megszervezése,
  • közösségi, szabadidős programok szervezése,
  • önállóság fenntartását célzó segítő foglalkozások szervezése, mentális hanyatlás megelőzését, késleltetését célzó programok szervezése, gyógytorna
  • hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása (havi egy alkalommal református lelkész és katolikus pap felkeresi lakóinkat)

Az ellátásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, az igénybevétel időtartalmának megfelelően, legfeljebb 1 hónapi időtartamra, előre.