Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Védőnői körzetek (intézmények)

Védőnői körzetek (lakcímek)

A 20 területi védőnői körzet ellátása 2 telephelyen, a házi gyermekorvosokkal szorosan együttműködve történik.

A védőnő a feladatát az ellátási területén (az ellátási körzetében) lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. Továbbá az ellátást felajánlja a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyeknek is – írásbeli igény esetén –, akik nála az ellátás igénybevétele érdekében jelentkeznek.

A védőnő, védőnői szolgáltatás nem választható szolgáltatás, ennek igénybevétele kötelező.

A területi védőnő feladatai:

 • család- és nővédelmi feladatok (pl.: családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel);
 • várandós anyák gondozása;
 • gyermekágyas anyák gondozása (a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban);
 • gyermekek gondozása;
  • újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig: családlátogatás, tanácsadás, elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése, a gyermek fejlődésének nyomon követése, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése;
  • óvodában a védőnői feladatok végzése;
  • oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozása;
 • családgondozás (pl: egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, segítségnyújtás, soron kívüli családlátogatás, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat/család- és gyermekjóléti központ és a háziorvos írásos értesítése, gyermekvédelmi eljárás kezdeményezése, tájékoztatás családtámogatásról, gyermek jogairól, a törvényes képviselő kötelezettségeiről).

Védőnőink csoportos és egyéni egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában (pl.: klubfoglalkozások: baba-mama klub, szülésre való felkészítés, Anyatejes Világnap, kerületi Egészségnap) részt vesznek.

A várandós anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője köteles a védőnővel a feladatai ellátása során együttműködni.

A Vas Gereben utcai „Gyermekek Egészségháza” alatti Védőnői Szolgálatnál működik a központi helyről ideszállított női tej biztosítása, orvosi javaslatra, a rászoruló csecsemők részére.