Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Iskola védőnői körzetek

Az iskolavédőnői ellátás az oktatási intézményhez kötötten szervezetten, 8 iskola védőnői körzetben történik az iskolaorvosokkal szorosan együttműködve.

Az iskola-egészségügyi szolgálat a kerületben működő kerületi és fővárosi fenntartású óvodák, általános és középiskolák kötelező iskola-egészségügyi ellátását végzi finanszírozási szerződés alapján. Külön szerződés alapján a nem kerületi és fővárosi fenntartású intézményeket is ellátják védőnőink.

A védőnő, védőnői szolgáltatás nem választható szolgáltatás, ennek igénybevétele kötelező.

Az iskolavédőnők által ellátandó feladatok:

 • tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében a páros osztályokban 2., 4., 6., 8., 10., 12. osztályban:
  • testi paraméterek vizsgálata (pl.: testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség ...),
  • a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,
  • érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás),
  • a színlátás vizsgálata a 6. évfolyamban,
  • mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre,
  • vérnyomásmérés,
  • pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól,
 • a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése,
 • elsősegélynyújtás,
 • az orvosi vizsgálatok, a védőoltásokkal kapcsolatos előkészítési feladatok elvégzése,
 • a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése,
 • részvétel az egészségtan oktatásában (pl.: az egészséggel kapcsolatos alapismeretek, személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás, családtervezés, fogamzásgátlás, betegség megelőzés).

A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője köteles a védőnővel a feladatai ellátása során együttműködni.