Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Gyermek fogorvosi körzetek (intézmények)

Gyermek fogorvosi körzetek (lakcímek)

A XX. kerület 0 - 18 éves lakosainak fogászati ellátását 6 fogszakorvos és 6 asszisztens látja el 3 telephelyen.

Egészségbiztosítás keretében a fogorvosi alapellátás feladata a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátása. A gyermek fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzetben) szervezett, továbbá biztosítja a kerületünkben működő fővárosi és kerületi fenntartású óvodák, általános- és középiskolák tanulóinak iskolafogászati ellátását is.

Az iskolafogászati ellátás igénybe vehető a feladat ellátására kijelölt gyermek fogorvosi szolgálatoknál.

Ellátotti kör:

 • 18 éves korig,
 • 18 éves kor betöltését követően, a nappali rendszerű oktatás keretében köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben folytatott tanulmányok ideje alatt az oktatási intézmény szervezésében.

Az iskolafogászat preventív és terápiás gondozást jelent a szükségleteknek megfelelően. Az óvodákban és általános iskolákban az orvosok és asszisztensek fogmosási előadásokat tartanak gyakorlati bemutatóval egybekötve, nagy hangsúlyt fektetve a helyes fogápolásra, táplálkozásra, ezáltal a fogbetegségek megelőzésére.

A gyermek fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

 • a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése, gondozása,
 • fogmegtartó kezelés (amalgám és esztétikus fogtömés foganként és fogfelszínenként, gyökértömés foganként évente egyszer, ellátási esetenként gyökérkezelés),
 • fogkőeltávolítás,
 • a fogászati szűrővizsgálatok elvégzése (meghatározott gyakorisággal),
 • szakorvosi beutaló alapján góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódó fog és szájbetegségek kezelése,
 • a sürgősségi ellátás,
 • szükség esetén a beteg keresőképtelenségének igazolása,
 • szakellátásra történő irányítás,
 • fogászati prevenciós munka végzése a gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos által.

Az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati szolgáltatások részletes listája a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 12. számú mellékletében és a 48/1997. (XII. 17.) NM rendeletben (a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról) található.